Bere Oiartzuna
Print Version
Bere Oiartzuna

2 2 2 2 - 2 2 3 1 - 1tmp [tim&perc] - 1perc - str
Autor
Editoriales
Descriptivo - Género Música sinfónica
Estreno 14/11/15, Festival de Música Española de Cádiz, Puerto de Santa María, Cádiz. Orquesta de Córdoba. Dir: Juan Luis Pérez.
Flautas 2
Oboes 2
Clarinetes 2
Fagotes 2
Trompas 2
Trompetas 2
Trombones 3
Tuba 1
Timbal 1
Timbal: detalles tim&perc
Percusión 1
Cuerda str